37724884 s

עדשות מולטיפוקליות

כאשר הירוד מוסר מהעין מושתלת עדשה מלאכותית אשר מתקנת את הראייה למרחק או לקרוב. כאשר מכוונים את המטופל לראייה ברורה למרחק, יתכן שלאחר הניתוח הוא יזדקק למשקפי קריאה. אחד הפתרונות שננקטו כדי להתגבר על התלות במשקפיים הוא לכוון את העין הדומיננטית לראייה ברורה למרחק ואת העין השנייה להשאיר קצרת רואי, כדי לאפשר ראייה לקרוב(ידוע כשיטת MONOVISION). אולם לא כל המטופלים מצליחים להסתגל לפער בין העיניים וראיית העומק נפגעת.

בשנים האחרונות הולך וגדל השימוש בהשתלת עדשות מולטיפוקאליות, אשר מספקות יכולת ראייה ברורה הן לרחוק והן לקרוב ומפחית את התלות במשקפי קריאה לאחר הניתוח. למטופל בעל צילנדר שמעוניין בהשתלת עדשה מולטיפוקלית ניתן להתאים עדשה  MULTIFOCAL TORIC IOL שמאפשר חדות ראיה טובה ומבטלת את הצורך במשקפי ראייה או התערבות כירורגית נוספת לאחר הניתוח.

למטופל שנשאר עם צילינדר (אסטיגמציה) או מספר לאחר הניתוח, אנו מבצעים תיקון של המספר בעזרת טיפול בלייזר להסרת המשקפיים ובכך למעשה הופכים את המנותח משוחרר מצורך במשקפיים לקרוב ולרחוק.

 

עדשות טוריות

למרות שקטרקט, קוצר ראייה או רוחק ראייה עשויים לבוא על פתרונם ע"י השתלת עדשה תוך-עינית רגילה, חולים הסובלים במקביל גם מבעיה של אסטיגמציה (צילינדר), יזדקקו למשקפיים. בנוסף הם עשויים להזדקק לפרוצדורות ניתוחיות נוספות.  הטכנולוגיה הטובה והמומלצת ביותר כיום לחולי קטרקט הסובלים גם מאסטיגמציה, היא ניתוח הסרת ירוד עם השתלת עדשה TORIC IOL המאפשרת תיקון אסטיגמציה בצורה נוחה יותר למטופל, עם שעורי הצלחה גבוהים יותר. העדשה מפחיתה או מבטלת לחלוטין את האסטיגמציה הקרניתית ובמקביל מפצה על העדשה הטבעית. עדשה זו מקנה לחולה שיפור של איכות הראייה ומפחיתה את התלות במשקפיים.